นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางร้าน Bag-Cheap มีความคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราเป็นอย่างมาก เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเมื่อท่านมาซื้อสินค้าจากทางร้านของเรา จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกๆ ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเราจึงเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ตามที่ระบุไว้ดังนี้เท่านั้น .


เราถือว่าลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเราก็เปรียบเสมือนท่านได้ไว้วางใจต่อเว็บไซต์ของเรา และเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น 


นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ของเรามีดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ทางร้านของเราไม่มีนโยบายในการขายหรือให้บุคคลภายนอกมีส่วนรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นอันขาด ข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ของเราเพื่อเป็นสมาชิก ทางร้านของเราจำเป็นที่จะต้องถามชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อให้ทางร้านของเราได้ให้บริการท่านได้เต็มที่ และไม่เกิดความผิดพลาดในระบบการสั่งซื้อ การชำระเงิน และส่งสินค้า

2. การเปิดเผยข้อมูล
ร้านของเราไม่มีนโยบายเพื่อเปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่บุคคลภายนอก นอกจากบุคคลนั้น จะได้รับอนุญาตจากท่าน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ยกเว้น

ถ้าการให้ข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการกับทางร้านให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน หรือสอบสวนเรื่องการทุจริต หรือการทำธุรกรรมที่ผิดต่อกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้บริการ

3. การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลส่วนตัว
- ทางร้านอาจจะส่งข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้า และโปรโมชั่นต่างๆ ไปทางอีเมล์ของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่พลาดโอกาสในการร่วมกิจกรรมต่างๆ จากทางเว็บไซต์
- เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ และการอัปเดตข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม

4. การปรับปรุง-การลบข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการติดต่อกับทางร้าน
ร้านของเราได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านและรหัสผ่าน

5. ข้อยกเว้นความรับผิดชอบ
ในกรณีที่ท่านถูกจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เกิดการสูญหาย เสียหาย ซึ่งมิใช่ความผิดของทางร้าน ร้านของเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่เป็นผลดังกล่าว

เนื่องจากทางเว็บไซต์ของเรา ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่ดีแก่ลูกค้าทุกท่าน ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ทางร้านจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ เพื่อให้ท่านเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุด